X
0550-3018061

關(guān)于2023年滁州市部分國有企業(yè)公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jì)的公告

發(fā)布日期:2023-04-03 瀏覽次數:5052

根據《2023年滁州市部分國有企業(yè)公開(kāi)招聘工作人員公告(一)》規定,現將面試人員的考試綜合成績(jì)予以公布。

  

  附件:2023年滁州市部分國有企業(yè)公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jì).xls 

                                                                                                                      滁州市亭城文化旅游投資集團有限公司

                                                                                                                          滁州市揚子工業(yè)投資集團有限公司

                                                                                                                          滁州市興滁礦業(yè)投資集團有限公司

                                                                                                                             滁州市融資擔保集團有限公司


                                                                

                                                                                                                                        2023年4月3日